OM FIGURTEATER

 

Figurteater samler mange forskjellige uttrykk. Det kan være alt fra klassiske dukker som marionetter eller stangdukker til figurer i alle mulige former. Det kan være skyggeteater, sort teater, objekt-teater eller bevegelige elementer på scenen. Det er ikke hva som brukes, men hvilken betydning det gis utover seg selv gjennom å bli animert eller manipulert. 

Figurteater er teater hvor materiale aktivt brukes som metafor eller karakter.

Tradisjonelt fokuserer skrevet dramatikk på karakterenes relasjoner til hverandre gjennom teksten. Som form er det basert på skuespillerens fremstilling av mennesket.

Figurteater er en visuell teaterform som kommuniserer gjennom bilder og metaforer. Her defineres formen ut fra hva en ønsker å formidle. Hvilket materiale som brukes handler om tematikken og hvordan den på best måte kan belyses. Materialet gestalter sider ved mennesket. Men fordi det ikke er levende, er det ingen norm om hvordan det skal uttrykke seg. Materialet definerer uttrykket. Dette gir figurteatret sin særegenhet.

Copyright Espen Dekko 2019