​Espen Dekko er født i 1968, og bor utenfor Oslo.

Han er utdannet dukkespiller ved Riksteatrets Dukkespillerskole, og har siden 1990 arbeidet med å skape teaterforestillinger med figurteater som utrykk. 

I tillegg til å arbeide med teater som dramatiker, dukkespiller og regissør, skriver han bøker for barn og ungdom. 

Han har vært engasjert ved forskjellige kompanier og institusjonsteatre i Norge, og har produsert flere egne forestillinger. Han har medvirket i produksjoner i Danmark, Island, Sri Lanka og Irland.

Espen holder også workshops og kurs. Han underviser i figurteater, animasjon av figurer og objekter, og i bruk av objekter på scenen. 

De siste 15 årene har han vært tilknyttet Cirka Teater i Trondheim som regissør, utøver og kunstnerisk prosjektutvikler.