​Espen Dekko er født i 1968, og bor utenfor Oslo.

Han er utdannet dukkespiller ved Riksteatrets Dukkespillerskole, og har siden 1990 arbeidet med å skape teaterforestillinger med figurteater som utrykk. 

I tillegg til å arbeide med teater som dramatiker, dukkespiller og regissør, skriver han bøker for barn og ungdom. 

Han har produsert og satt opp flere egne forestillinger, og vært engasjert ved forskjellige kompanier og institusjonsteatre i Norge. Han har medvirket i produksjoner i Danmark, Island, Sri Lanka og Irland.

Espen holder også workshops og kurs. Han underviser i figurteater, animasjon av figurer og objekter, og bruk av objekter på scenen. 

De siste årene har han vært tilknyttet Cirka Teater i Trondheim som regissør, utøver og kunstnerisk prosjektutvikler.