top of page

OKKUPASJON - Et møte mellom elever og tekst.

Et annerledes forfattermøte.

Alt er valg. Når du skriver et ord på et ark, tar du et valg. Ordet gir deg muligheter. Men å velge et ord, velger også bort et annet. Skriver du et ord til, etter det første, utelukker du enda flere ord. Men nå begynner ordene du har valgt å danne noe helt nytt som ikke har vært der før. Ordene begynner å bety noe ut over seg selv. De skaper et nytt rom. En ny verden som kommer fra deg gjennom dine valg. Det er betydningen av det du skriver. Det du vil formidle til den som skal lese det. For alle tekster er avhengig av en leser. En leser som lever seg inn i teksten. En leser som gjør det som er skrevet til noe mer enn bare ord på et ark.

 Å forstå en tekst er individuelt og referansene vi bruker er personlige. Det at den samme teksten kan oppleves forskjellig forteller oss at alle mennesker er unike. Ingen ser verden med de samme øynene.

 

I Okkupasjon stiller vi spørsmål og leter sammen etter svar. Hva gjør teksten? Hva inneholder den? Hvordan påvirker den oss? Hvordan påvirker vi den? Hva betyr det å bestemme over en tekst? Hva vil det si å okkupere den?

Bak Okkupasjon ligger det tre hovedtanker: 

- Skape interesse for litteratur fra eget ståsted

- Skape selvtillit gjennom tro på egen forståelse og syn på en tekst

- Skape bevissthet om hva en tekst gjør med deg som leser

Okkupasjon er produsert i samarbeid med DKS Innlandet.

Okkupasjon har så langt vært på skoleturné i Innlandet våren 2022 og vår/høst 2023.

Les mer her

bottom of page