top of page

OKKUPASJON - Et møte mellom elever og tekst.

Et annerledes forfattermøte.

Alt er valg. Når du skriver et ord på et ark, tar du et valg. Ordet gir deg muligheter. Men å velge et ord, velger også bort et annet. Skriver du et ord til, etter det andre, utelukker du enda flere ord. Men nå begynner ordene sammen å danne noe helt nytt som ikke har vært der før. Ordene begynner å bety noe ut over seg selv. Ordene skaper et nytt rom. En ny verden som kommer fra deg gjennom dine valg. Det er betydningen av det du skriver. Det du formidler til leseren. Det handler ikke om hvor mange ord du bruker, men hvilke ord du velger.

Alle kunstneriske utrykk har et ønske om å kommunisere. Uavhengig av tema eller form ønsker all kunst at mottakeren skal få en opplevelse. Utfordringen er hvordan få mottakeren til å være åpen for å ta i mot.

 

I Okkupasjon stiller vi spørsmål og leter sammen etter svar. Hva gjør teksten? Hvordan påvirker den oss? Hvordan påvirker vi den? Hva betyr det å bestemme over en tekst? Og hva vil det si å okkupere den?

Bak Okkupasjon ligger det tre hovedtanker: 

- Skape interesse for litteratur fra eget ståsted

- Skape selvtillit gjennom tro på egen forståelse og syn på en tekst

- Skape bevissthet om hva en tekst gjør med deg som leser

Okkupasjon er produsert i samarbeid med DKS Innlandet og vil være på skoleturné både vår og høst 2023.

Les mer her

bottom of page