top of page

 

FIGURTEATER

 

Figurteater samler mange forskjellige uttrykk. Det kan være alt fra klassiske dukker som marionetter eller stangdukker til figurer i alle mulige former. Det kan være skyggeteater, sort teater, objekt-teater eller bevegelige elementer på scenen. Det er ikke hva som brukes, men hvilken betydning det gis utover seg selv gjennom å bli animert eller manipulert. 

Figurteater er teater hvor materiale aktivt brukes som metafor eller karakter.

Tradisjonelt fokuserer skrevet dramatikk på karakterenes relasjoner til hverandre gjennom teksten. Som form er det basert på skuespillerens fremstilling av mennesket.

Figurteater er en visuell teaterform som kommuniserer gjennom bilder og metaforer. Her er det materialet som fysisk gestalter sider ved mennesket og vår tilværelse. Uttrykket defineres av tematikken og hva en ønsker å formidle. Og fordi materialet ikke er levende, er det ingen norm om hvordan det skal uttrykke seg. Dette gir figurteatret sin særegenhet.

Copyright Espen Dekko 2024

bottom of page